Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.art-es.pl, (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: F.H.U.P. Art-es Dawid Wiśniewski ; 32-002 Strumiany ; Strumiany 269 ; NIP: 986-012-68-34 (zwana dalej Usługodawcą) zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON:121389777.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego oraz jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Usługodawcą jest dalej zwana – w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski oraz krajów UE ( po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu ceny wysyłki).

8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

9. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „ KUPUJĘ I PŁACĘ”, co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po „przejściu KUPUJĘ I PŁACĘ” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia i jest to zawsze obowiązująca cena sprzedaży. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie lub fakturze VAT.

10.Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są nowe.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.art-es.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w zaktualizowanej wersji, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz akceptującej pliki cookies,
c) posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, atrybuty, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane produkty.
b) po zakończeniu wyboru produktu (produktów) wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”.
c) dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu a następnie wybrać przycisk „Przejdź do kasy”.
d) podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne.
e) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
f) zatwierdzić zamówienie przyciskiem „ Kupuję i płacę” potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.

3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI PRODUKTÓW

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
– przelewem tradycyjnym
– płatnością w systemie Tpay
– płatnością w systemie PayPal
W momencie złożenia zamówienia

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., kuriera DPD lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o wartości, jaka powoduje, iż koszty dostarczenia ponosi Sprzedawca, każdorazowo Klient widzi przy składaniu zamówienia. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na również na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Czas realizacji zamówienia przez sklep Art-es.pl do 72h – dni robocze ( nie licząc sobót, niedziel oraz świąt), pakowane są według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!  Wysyłka przeważnie następuje następnego dnia roboczego.

4. Czas dostarczenia przesyłki przez przewoźników:
– Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD w ciągu 2 dni roboczych.
– Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.:
* do 3 dni roboczych ( priorytet, paczka24, pobranie paczka24)
* do 5 dni roboczych ( ekonomiczna)
– Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem InPost ( paczkomaty) w ciągu 2 dni roboczych.
Nie licząc dnia wysłania.

5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktura VAT.

6. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Usługodawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

V. PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby zachować termin do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@art-es.pl. Może użyć do tego celu Formularz Zwrotu, który jest zamieszczony tutaj: FORMULARZ. Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.

5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu przelewu bankowego, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: F.H.U.P. Art-es Dawid Wiśniewski ; 32-002 Strumiany ; Strumiany 269, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) produktów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych produktów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność online albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

VI. REKLAMACJE

1. Art-es.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: F.H.U.P. Art-es Dawid Wiśniewski ; 32-002 Strumiany ; Strumiany 269. Art-es.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Art-es.pl zastrzega:
– po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na „W trakcie realizacji” art-es.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta
– dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie dwóch dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. Art-es.pl zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia o którym zostanie poinformowany drogą mailową.

VII.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych F.H.U.P. Art-es Dawid Wiśniewski ; 32-002 Strumiany ; Strumiany 269, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Art-es.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Art-es.pl.

4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: biuro@art-es.pl lub numerem telefonu 783 499 012, w godzinach pracy.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.